අද්භූත ආගන්තුකයා – Adbhutha Aganthukaya

(1 customer review)

LKR 325.00

H.G.Wells ගේ The Invisible Man ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනය.

SKU: 59 Categories: , Product ID: 1914

Description

  • ISBN – 9789551558543
  • Catagary – පරිවර්තන නවකතා
  • Author -H.G.Wells – එච්.ජී.වෙල්ස්, Sugath Kankanamge – සුගත් කංකානම්ගේ
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.7 kg

1 review for අද්භූත ආගන්තුකයා – Adbhutha Aganthukaya

  1. pahm

    good to read

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *