ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමියන්ගේ දින සටහන්

LKR 450.00

SKU: 0161 Category: Product ID: 2519

Description

ආනන්ද  මෛත්‍රෙය  මහනාහිමියන්  මහා  පුරුෂයකු  වන්නේ  බළන්ගොඩ  මානවයාගේ සිට හෙළයාගේ අත්දැකීම් සමුදාය ද, දීපංකර පාද මූලයේ සිට බෞද්ධයාගේ අත්දැකීම් සමුදාය ද, උරුම කර ගනිමින්, වත්මන් මිනිසා විසින් නිපදවු දැනුම් පද්ධතිය විනිවිද දකිමින් මානව සමාජයේ නවජයෙක් වූ නිසාය. පුරා සියවසක් ජීවත් වූ මහා යතිවරයෙක්, මහා ප්‍රාඥයෙක්, සේම මහා යෝගියෙක් ද වූ උන්වහන්සේ සිය ජීවන අත්දැකීම් සටහන් කළ ලියවිලි සොයා ගැනීම වත්මන් යුගයේ විශිෂ්ටතම සොයාගැනීමක් වේ. එම දින සටහන් පනාකඩුව තඹ සන්නස සේ ජාතිකව ද, පොළොන්නරු කතිකාවත සේ ශාසනික ව ද, අභයගිරි රන්පත්ඉරු සේ ඓතිහාසිකව ද වැදගත් වේ. එම දිනපොත් එක් යතිවරයෙකුගේ පෞද්ගලික සටහන් වුවද එම යතිවරයාණන් මානව සමාජය තුළ පොදු චරිතයක් වූයෙන් එම ලියවිලි මානව සාහිත්‍යයේ කොටසක් වන්නේය.

 

 

Additional information

Weight 0.7 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමියන්ගේ දින සටහන්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *