ඇඟිලි පහේ සමගි බලේ

LKR 100.00

Description

 

  • Catagary – ළමා, පරිවර්තන, Russian – රුසියානු කතා
  • Author –Korney Chukovsky, මහින්ද සෙනරත් ගමගේ – Mahinda Senarath Gamage
  • Publisher –සයුරි ප්‍රකාශන – Sayuri Prakashana,
  • දැකුම්කලු වර්ණපින්තූර සහිතයි.

Additional information

Weight 0.3 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇඟිලි පහේ සමගි බලේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *