ඉගිලෙන්නට සිහින දකිමි

LKR 300.00

රිකිල්ලී කියන්නෙ කිකිළියෙක්. ඇය දමන බිත්තර එකක්වත් ඇයට රකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇගේ එකම සිහිනය තමන්ගේම කියා බිත්තරයක් රැක එයින් පැටියෙක් ඉපැද්දවීම. ඒ ආශාව නිසාම ඇය සත්ත්ව මඩුවෙන් පැන යනව. නමුත් ඇයට තවදුරටත් බිත්තර දැමීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉබාගාතේ යන ඇයට එක දවසක් අයිතිකාරයෙක් නැති බිත්තරයක් හම්බ වෙනවා. එය රැක පැටවෙක් බිහිකිරීමට ඇය සුදානම් වෙනවා. ඇයට වල් තාරාවෙක් උදව් කරනවා. ඇය සිහින මැවු කුකුළු පැටවාට මේ බිත්තරය බිඳගෙන එළියට එන්නට හැකි වේද?

SKU: 90 Categories: , Product ID: 2108

Description

  • ISBN – 9789551558581
  • Catagary – නවකතා
  • Author – ඩී. එම්. එස්. ආරියරත්න – D. M. S. Ariyarathne, Sun-Mi Hwang
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉගිලෙන්නට සිහින දකිමි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *