ගිනි මැලයට පිඹ පරමාණුව බිඳ

LKR 350.00

සෝවියට් රුසියානු ළමාකතා.

ISBN – 9789557484006

Catagary – , පරිවර්තන

Author – මහින්ද සෙනරත් ගමගේ – Mahinda Senarath Gamage

Publisher – සයුරි ප්‍රකාශන – Sayuri Prakashana

පිටු 80 යි, වර්ණ පින්තූර සහිතයි

2 in stock

SKU: 21 Categories: , Product ID: 1661

Description

සෝවියට් රුසියානු ළමාකතා.

ISBN – 9789557484006

Catagary – , පරිවර්තන

Author – මහින්ද සෙනරත් ගමගේ – Mahinda Senarath Gamage

Publisher – සයුරි ප්‍රකාශන – Sayuri Prakashana

පිටු 80 යි, වර්ණ පින්තූර සහිතයි

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගිනි මැලයට පිඹ පරමාණුව බිඳ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *