තරුණ ඔබට – Tharuna Obata

LKR 200.00

වියළි ,නීරස යාන්ත්‍රික ජීවන රටාවක් වෙනුවට නිර්මාණශීලි අර්ථවත් ජීවිතයක් පිලිබඳව කරුණු පහදා දීමට උත්සහ කරයි .

Description

  • ISBN –  9789551558499
  • Catagary – පරිවර්තන නවකතා,  Miscellaneous – විවිද
  • Author – Ben Rasnek – බෙන් රස්නෙක්, J Krishnamoorthi – ජේ ක්‍රිෂ්ණමූර්ති
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තරුණ ඔබට – Tharuna Obata”

Your email address will not be published. Required fields are marked *