තැත්ඊවා ඉත්තෑවා

LKR 150.00

මැක්ස් කියන්නේ පුංචි ඉත්තෑ පැටියෙක්. එයයි එයාගේ පවුලේ අයයි නෑයොයි හිතවත්තුයි ජීවත් වුණේ නගරයක ගෙවත්තක. ඒ නගරයේ මැද්දේ තිබුණා ලොකු උද්‍යානයක්. මේ උද්‍යානය තමයි ඉත්තෑවන්ගේ ප්‍රියතම ස්ථානය.මේ උද්‍යානයට පාරක් හරහා යන්නට සිදුවුණා. මේ ගමන හරිම භයානකයි. ජීවිත අනතුරු ගොඩයි. ඉතින් මැක්ස්ට සිද්ධ වුණා අනතුරක් කරගන්නේ නැතිව මේ උද්‍යෘනයට පාර හරහා යන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න. බලන්න මැක්ස් මොකක් ද කරන්නේ කියලා.

SKU: 85 Categories: , , Product ID: 2091

Description

  • ISBN – 9789551558079
  • Catagary – ළමා, පරිවර්තන
  • Author – Dick King Smith, චුලානන්ද සමරනායක – Chulananda Samaranayaka
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.2 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තැත්ඊවා ඉත්තෑවා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *