දංගෙඩිය

LKR 650.00

SKU: 100 Categories: , Product ID: 2139

Description

  • ISBN – 9789551558598
  • Catagary – පරිවර්තන, Russian – රුසියානු කතා
  • Author – චින්ගීස් අයිත්මාතව් – Chinghiz Aitmatov, චූලානන්ද සමරනායක – Chulananda Samaranayaka
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දංගෙඩිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *