ප්‍රදීපාගාරයේ වික්‍රමය | Pradeepagaraye Wickramaya

LKR 890.00

 

“කළු හැඳගත්තු ඒ ගෑනි මිනිත්තුවට නොපෙනී ගියා…. හරියට මහපොළොවෙන් වාෂ්පවෙලා ගියා වගේ. එහෙම එකක් මගේ ජීවිතේට දැකලා නෑ දෙයියම්පා!

ඉසදෝරා පර්සානෝ අබිරහස

ඔළුවේ අමාරුව! පිස්සු! සිහි විකල්වෙලා! පාර්සලය ඇරලා පෙට්ටිය දිහා බලාගෙන මරළතෝනි දෙනවා. ඒ පෙට්ටිය ඇතුළෙ හිටියෙ පුංචි සතෙක්…… පණුවෙක්! දිහා බලලා ඉසදෝරාගේ සිහිය විකල්වෙලා.

Description

ISBN: 978-955-1262-03-4
Pages :   248
Publisher : චන්දන මෙන්ඩිස් ප්‍රකාශන – Chandana Mendies Prakashana
Author :  චන්දන මෙන්ඩිස් – Chandana Mendis , Arthur Conan Doyle

Sherlock Homes – Pradeepagaraye Wickramaya – ෂර්ලොක් හෝම්ස් ප්‍රදීපාගාරයේ වික්‍රමය

 

Additional information

Weight 0.550 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ප්‍රදීපාගාරයේ වික්‍රමය | Pradeepagaraye Wickramaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *