පියැසි කවුළුව – Skylight

LKR 750.00

SKU: 67 Categories: , Product ID: 2021

Description

  • ISBN – 9789557189321
  • Catagary – පරිවර්තන නවකතා, Translations – පරිවර්තන
  • Author – සුභාෂිණී චතුරිකා – Subashini Chathurika, Jose Saramago
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.7 kg
Publishers

සුුභාවි ප්‍රකාශන – Subavi Publishers

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පියැසි කවුළුව – Skylight”

Your email address will not be published. Required fields are marked *