පෘථිවි අධිරාජ්‍යය / Pruthuvi Adirajyaya

LKR 1,000.00

වර්ෂ 2276 දී, මව් පෘථිවියේ උත්සවයකට සහභාගි වීමට ඩන්කන් මැකෙන්සි තමා වාසය කරන ටයිටන් ලොවෙන් නික්ම යෑමට නියමිත ය. ඊට වඩා අරමුණක් ඩන්කන් ගේ සිත තුළ තිබේ. මන්ද, මේ චාරිකාවෙන් සිය පවුලේ මෙන්ම, සිය ග්‍රහලොවේ ද අනාගතය තීරණය කැරෙන බැවිනි.

1 in stock (can be backordered)

SKU: 5 Categories: , , Tags: , Product ID: 1602

Description

පරිවර්තනය: තත්සරණී බුලත්සිංහල

ප්‍රකාශනය: S & T Group  © 2017, ISBN: 978-955-1080-22-8, ප්‍රමාණය A5, පිටු 164

අන්තර්ගතය: Imperial Earth by Arthur C. Clarke සිංහල පරිවර්තනය

Additional information

Weight 0.389 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පෘථිවි අධිරාජ්‍යය / Pruthuvi Adirajyaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *