මගේ පුතු චේ

LKR 600.00

තම පුතකු පිළිබඳව සැමරුම් දිග හරින්නට පියකුට ඉඩ සැලසෙනුයේ ඉතා කලාතුරකිනි.අර්නෙස්ටෝ ගුවේරා ලින්ච් එබන්දෙකි. කුඩා මල් පැළය දුක් පීඩා විඳිමින් මහ ගසක් බවට පත්ව විලිලා ලොවම සුවඳ කරනා සොඳුරු මලක් බිහිකිරීමේ අන්අදරය මලේ ලස්සන හා සුවඳ තරම් සොඳුරු නොවනු ඇත. එහෙත් ඒ පුවත ද ඔබ හොඳින් දන්නේ නම් ඒ කෙරේ ඇති ආදරය. ළබැඳියාව සිය දහස් ගුණයකින් වැඩිවෙයි.

SKU: 71 Categories: , Product ID: 2051

Description

ISBN – 9789551558949

Catagary –  පරිවර්තන

Author –Manjula Kaldera, Ernesto Guevara Lynch

Publisher –  සුුභාවි ප්‍රකාශන – Subavi Publishers

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මගේ පුතු චේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *