මිෂ්කායි කෝලයායි කුකුළු පවුලයි

LKR 250.00

සෝවියට් ළමාකතාවකි.

ISBN – 9789551889395

Catagary – , පරිවර්තන

Author – මහින්ද සෙනරත් ගමගේ – Mahinda Senarath Gamage

Publisher – සයුරි ප්‍රකාශන – Sayuri Prakashana

පිටු 96 යි, කළු සුදු පින්තූර සහිතයි.

2 in stock

SKU: 19 Categories: , Product ID: 1658

Description

ISBN 9789551889395
දැනට මුද්‍රණයේ පවතී ද? මුද්‍රණයේ පවති – In Print
Lables නවකතා, පරිවර්තන
Author මහින්ද සෙනරත් ගමගේ – Mahinda Senarath Gamage
Publisher සයුරි ප්‍රකාශන – Sayuri Prakashana

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මිෂ්කායි කෝලයායි කුකුළු පවුලයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *