ලජ්ජා – Lajja

LKR 750.00

ලජ්ජා බංග්ලාදේශ ලේඛිකා තස්ලිමා නස්රීන්ගේ අතිශය විවාදාත්මක නවකතාවයි. ලජ්ජා බංග්ලාදේශයේ හින්දුන් මුහුණපාන ගැටළු පිළිබඳ කතාවක් පමණක් නොව අර්ථ විරහිත දාමරිකකම්වලට ගොදුරුවන කාගේත් කතාවකි.

Description

  • ISBN – 97895557189246
  • Catagary – පරිවර්තන නවකතා
  • Author – Taslima Nasreen – තස්ලිමා නස්රීන්, Dimuthu Liyanage – දිමුතු ලියනගේ
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලජ්ජා – Lajja”

Your email address will not be published. Required fields are marked *