වී කරල

LKR 100.00

Description

  • Catagary – ළමා, පරිවර්තන, Russian – රුසියානු කතා
  • Author –  මහින්ද සෙනරත් ගමගේ – Mahinda Senarath Gamage
  • Publisher –සයුරි ප්‍රකාශන – Sayuri Prakashana,
  • දැකුම්කලු වර්ණපින්තූර සහිතයි.

Additional information

Weight 0.2 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වී කරල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *