සීයාගේ ගෙදර ගිහින්

LKR 125.00

අයියා සහ මල්ලී කෙනෙකු සීයාගේ ගෙදර ගොස් කරන වැඩ ගැන ලියූ හාස්‍ය මුසු කුඩා කතන්දරයකි. ළමා ලොවේ සොදුරු බව කියා පාන, හාස්‍යය පිරි , කියවීමට රුචි වඩවන කතාවකි.

SKU: 25 Categories: , Product ID: 1773

Description

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සීයාගේ ගෙදර ගිහින්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *