හුදෙකලා තැපැල්කරුවකුගේ අරුම දිවි පුවත

LKR 400.00

බෙදාහැරීම පිණිස තමන් අත පත් වන ලිපි රහසින් විවෘත කර කියවන තැපැල් කරුවෙක් .
සිය දිවියෙහි ඒකාකාරී බවෙන් මිදීම උදෙසා එවන් විනය විරෝධී සහ සදාචාර විරෝධී ක්රියාවකට යොමු වන ඔහු මුළු පැවැත්ම ම එසේ එක් දිනෙක විවෘත කරනා ලිපියක් හේතුවෙන් වෙනස් වෙයි .
‘හයිකු’ කිසි දිනක අසා නොතිබූ මේ වදන පසුපස හඹා යන ඔහුගේ දිවි සැරියෙහි අපූරූ පුවත අපට ජීවිතය පිළිබඳ වෙනස් මානයක් ඉදිරිපත් කරයි.මේ කුඩා නවකතාව මිනිසෙකුගේ ජීවිතය සහ ඉරණම එහි
ගැබ්වන විවිධ දුක්ඛ දෝමනස්ස සහ සුන්දර නිමේෂයන් සමඟින් සිතුවම් කරන අතරම ජීවිතය යනු කොයි තරම් සංකීර්ණ සහ ගැඹුරු කවියක් ද යන්න අපට පවසයි .

Description

  • ISBN – 9789557189086
  • Catagary – නවකතා, පරිවර්තන
  • Author – චූලානන්ද සමරනායක – Chulananda Samaranayaka, Denis Theriault
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හුදෙකලා තැපැල්කරුවකුගේ අරුම දිවි පුවත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *