නිලුපුල් නුවන්

නව පරපුරේ නිර්මාණකරුවකු ⁣ලෙස දශකයකට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ පුවත්පත් සඟරා ආදියට සම්බන්ධව, පුවත්පත් කලාවේදියකු, නිදහස් මාධ්යවේදියකු ලෙස තම වෘත්තීය ජීවිතය ගතකළ කවියා තම කුලුඳුල් කාව්යකෘතිය ඇසළ සඳරැස් නමින් 2016 වර්ෂයේ දී එළි දක්වමින් ග්රන්ථකරණය ට පිවිසෙයි. එම ග්රන්ථය පාඨක විචාරක දෙපිරිසේම ඇගැයීමට ලක්වූ අතර එහි ඇතුළත් ඇතැම් පදරචනා ඉදිරියේදී නාදමාධුර්යයෙන් සංගෘහිතව, ගීත ලෙසින්, අසන්නන් හට තිළිණ කිරීමට ද කතුවරයා සූදානමින් සිටී. චිත්ර ශිල්පියකු, පරිගණක නිර්මාණ ශිල්පි⁣යකු ලෙස ද ප්රතිභාවක් දක්වන ඔහු මේ වන විට තම දෙවන කාව්ය ග්රන්ථය පාඨකයින්ට තිළිණ කිරීමට සූදානමින් සිටී.

Poem
0%

Stay In Touch  with Our Updates